کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

انجمن مهندسی گاز ایران کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

بیشتر بخوانید

همایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی

همایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان مدیریت صنعتی همایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار می کنند.

بیشتر بخوانید

برگزاری بیستمین سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت و گاز

برگزاری بیستمین سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت و گاز

بیستمین سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت و گاز روز یکشنبه ۵ اسفند ماه ۹۷ در دانشکده نفت تهران با موضوع ذیل برگزار خواهد شد.
“Tolling Structure for Project Finance in Petroleum Industry of Iran”

بیشتر بخوانید

صفحه 2 از 812345...انتها