برگزاری هفدهمین سخنرانی علمی کاربردی در صنعت نفت در دانشکده نفت تهران

هفدهمین سخنرانی علمی کاربردی صنعت نفت و گاز با موضوع “بهینه یابی بین زمانی بهره برداری از ذخایر نفتی” توسط دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) در دانشکده نفت تهران برگزار گردید.

بیشتر بخوانید

صفحه 3 از 612345...انتها