گنجینه انباشت دانش

در این بخش بانک اطلاعاتی جامعی از تحقیقات و پژوهش‌های مرتبط با علوم غیرفنی صنعت نفت، در سه شاخه اصلی "پروژه‌های پژوهشی"، "پایان‌نامه‌ها و کتب علمی" و "مقالات علمی و دستاوردهای تحقیقاتی" ایجاد شده است. هدف از پایه‌گذاری این بانک، فراهم‌سازی بستری یکپارچه جهت ارائه پژوهش‌های صورت‌گرفته در حوزه‌های غیرفنی صنعت نفت است.

پروژه‌های پژوهشی

اطلاعات پروژه‌های پژوهشی مرتبط با حوزه غیرفنی صنعت نفت را دریافت نمائید.

پایان‌نامه‌ها و کتب علمی

اطلاعات پایان‌نامه‌ها و کتب علمی مرتبط با حوزه غیرفنی صنعت نفت را دریافت نمائید.

مقالات علمی و دستاوردهای تحقیقاتی

اطلاعات مقالات علمی و دستاوردهای تحقیقاتی مرتبط با حوزه غیرفنی صنعت نفت را دریافت نمائید.

بانک فعالان و محققین حوزه غیرفنی صنعت نفت

در این بخش می‌توانید به بانک اطلاعات اشخاصی که در حوزه غیرفنی صنعت نفت در حال فعالیت علمی و تخصصی می‌باشند دسترسی داشته باشید. درصورتی که شما نیز یکی از فعالان حوزه غیرفنی صنعت نفت می‌باشید و مایلید تا اطلاعات حرفه‌ای شما در دسترس مخاطبان این حوزه قرار گیرد، پیشنهاد می‌کنیم با ثبت‌نام و عضویت در این پایگاه نسبت به ثبت اطلاعات خود در این بانک اطلاعاتی اقدام نمائید.

فهرست اعضا عضویت

تولید و نشر دانش

در این بخش برای تبادل ایده‌های جدید و دیدگاه‌های نو در بین متخصصین، صاحب‌نظران و سیاستگذاران در صنعت نفت و ایجاد بستری جهت ارتباط مؤثر بین وزارت نفت و جامعه علمی کشور، فرصت‌هایی جهت همکاری در قالب "رویدادهای علمی"، "فرصت‌ها و رویه‌های پژوهشی" و "برگزاری دوره‌های حرفه‌ای" ایجاد شده است. هریک از قسمت‌های یاد شده امکان تبادل علمی و پژوهشی مد نظر را برای علاقمندان فراهم می‌سازد.

رویدادهای علمی

از برگزاری آخرین رویدادهای علمی با خبر شوید و نتایج آنها را دریافت نمائید.

فرصت‌ها و رویه‌های پژوهشی

اطلاعات مربوط به اولویت‌های پژوهشی و روش اجرای آنها را دریافت کنید.

دوره‌های حرفه‌ای

دانش و تجربیات خود را با همکاری ما در قالب برگزاری دوره‌های حرفه‌ای به دیگران ارائه نمائید.