مریم ناخدا

This user account status is Approved
اطلاعات کاربری
محققین دانشگاهی
زن
سوابق تحصیلی
دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی
علوم کتابداری و اطلاع رسانی
دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد
علوم کتابداری و اطلاع رسانی
دانشگاه تهران
دکترا
علوم کتابداری و اطلاع رسانی
سوابق شغلی
استادیار
دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران
عضو هیات علمی
اطلاعات تکمیلی