نخستین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها) در رونق تولید

نخستین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها) در رونق تولید

پردیس بین الملل و آموزش های تخصصی دانشگاه شیراز نخستین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها) در رونق تولید را در آبان ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

بیشتر بخوانید