برگزاری بیستمین سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت و گاز

برگزاری بیستمین سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت و گاز

بیستمین سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت و گاز روز یکشنبه ۵ اسفند ماه ۹۷ در دانشکده نفت تهران با موضوع ذیل برگزار خواهد شد.
“Tolling Structure for Project Finance in Petroleum Industry of Iran”

بیشتر بخوانید

جذابیت بخش پتروشیمی برای شرکت‌های بزرگ نفتی افزایش می‌یابد

به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، طبق اعلام مؤسسه مشاوره وود مکنزی، در یک دهه آینده رشد تقاضای نفت بسیار کند و روند رشد مصرف بنزین متوقف می‌شود و این مسئله گرایش شرکت‌های بزرگ نفتی را به بخش پتروشیمی و تولید گاز طبیعی افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید