پانزدهمین سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت و گاز

پانزدهمین سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت و گاز

دانشکده نفت تهران پانزدهمین سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت و گاز با عنوان “مهمترین درس آموخته های پروژه های ناموفق صنایع مختلف کشور” با ارائه دکتر مجید پرچمی جلال استادیار دانشگاه تهران برگزار می نماید.

بیشتر بخوانید

صفحه 1 از 512345