دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی

دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی

مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی را در آذرماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

بیشتر بخوانید