چهارمین پیش نشست کنفرانس بین المللی یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

چهارمین پیش نشست کنفرانس بین المللی یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

این پیش نشست توسط دانشکده نفت تهران و با همکاری موسسه ابرار معاصر تهران در ۱۵ اردیبهشت ۹۸ در محل این دانشکده با حضور مدیران ارشد و اساتید دانشگاهها برگزار گردید.

بیشتر بخوانید