هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران “حسابداری و فنآوری های نوین”

هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران “حسابداری و فنآوری های نوین”

پردیس فارابی دانشگاه تهران هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران “حسابداری و فنآوری های نوین” را در مهرماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

بیشتر بخوانید