اولویت‌های تحقیقاتی شرکت ملی نفت ایران(فرصت مطالعاتی)

اولویت‌ها و محورهای مورد نیاز صنعت نفت به منظور اجرای دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی,از سوی مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران به شرح ذیل اعلام گردید.

بیشتر بخوانید