دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد با همکاری انجمن علمی مدیریت دانش ایران دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی را در مهرماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

بیشتر بخوانید