رضا اقاکشکولی

This user account status is Approved
اطلاعات کاربری
فعالان صنعتی, محققین دانشگاهی
مرد
سوابق تحصیلی
دانشگاه آزاد
کارشناسی
مهندسی صنایع - برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
سوابق شغلی
نفت و گاز
علسویه
سرپرست کنترل پروژه
اطلاعات تکمیلی