کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

انجمن مهندسی گاز ایران کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

بیشتر بخوانید

همایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی

همایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان مدیریت صنعتی همایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار می کنند.

بیشتر بخوانید

برگزاری بیستمین سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت و گاز

برگزاری بیستمین سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت و گاز

بیستمین سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت و گاز روز یکشنبه ۵ اسفند ماه ۹۷ در دانشکده نفت تهران با موضوع ذیل برگزار خواهد شد.
“Tolling Structure for Project Finance in Petroleum Industry of Iran”

بیشتر بخوانید

هجدهمین سلسله سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت وگاز

هجدهمین سلسله سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت وگاز

هجدهمین سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت و گاز سه شنبه ۶ آذر ماه ۹۷ در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی توسط مرکز تحقیقات دانشکده نفت تهران برگزار گردید.

بیشتر بخوانید

صفحه 1 از 712345...انتها