بیست و یکمین سخنرانی علمی-کاربردی در صنعت نفت و گاز

بیست و یکمین سلسله سخنرانی علمی-کاربردی در صنعت نفت و گاز روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه جاری توسط مرکز تحقیقات دانشکده نفت تهران و با همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران و شرکت فناوری نوین زنجیره بلوکی سگال در دانشکده نفت تهران برگزار گردید.

فناوریهای فین تک و ابزارهایی مانند بلاکچین از موضوعات جدید حوزه فناوری در دهه جاری است که با گسترش آن در مناسبات مالی و تجاری شاهد شکل گیری ادبیات جدیدی در حوزه مبادلات مالی و روابط اقتصادی هستیم.

علاوه بر این اعمال روشهای تحریمی علیه کشورهای مستقل به ویژه از سوی ایالت متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و اختلال در تجارت جهانی ایران به ویژه در حوزه انرژی، ضرورت ارزیابی صحیح در استفاده از این فناوری جدی شده است.

در این راستا برخی از کارشناسان حوزه سیاست بین الملل ، امور مالی و تجارت و انرژی اقدام به ارزیابی و ارایه پیشنهادهایی نموده اند که ضمن آن آسیبها و مخاطرات احتمالی امنیتی و اقتصادی آن نیز بررسی شده است.

زیرا در صورت عدم توجه به این مخاطرات ممکن است استفاده نادرست از این روش ها موجب آسیبهایی به کشور و فرایندهای امور مالی و تجارت و انرژی شود.

لذا در همین راستا گروه اقتصاد بین الملل موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران باهمکاری دانشکده نفت تهران و شرکت فناوری نوین زنجیره بلوکی سگال بیست و یکمین سلسله سخنرانی علمی –کاربردی در صنعت نفت و گاز را  با موضوع :

مخاطرات امنیتی تجارت جهانی انرژی با استفاده از فناوری بلاکچین   برگزار نمود.

این پنل تخصصی در ۴ محور ذیل ارائه گردید:

۱- حوزه فناوری بلاکچین و تاثیر آن در تجارت بین الملل

۲-استفاده از ارزهای دیجیتال در حوزه تجارت نفت و بررسی سوابق احتمالی آن در این حوزه

۳-مخاطرات احتمالی امنیتی و اقتصادی فعالیت در حوزه بلاک چین

۴- راهکارهای پیشنهادی برای دستگاههای اجرایی ذیربط در حوزه تجارت انرژی با ارزهای دیجیتال

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۹/۲۵