همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی

“همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی ” توسط موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران با مشارکت پژوهشگاه نیرو برگزار خواهدشد.

این همایش ملی توسط موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران با مشارکت پژوهشگاه نیرو برگزار خواهدشد.

زمان : ۱۰ و ۱۱ آذر ماه جاری

مکان : پژوهشگاه نیرو

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۹/۰۹