نخستین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها) در رونق تولید

پردیس بین الملل و آموزش های تخصصی دانشگاه شیراز نخستین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها) در رونق تولید را در آبان ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

پردیس بین الملل و آموزش های تخصصی دانشگاه شیراز نخستین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها) در رونق تولید را در آبان ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

محورهای کنفرانس مذکور شامل موارد ذیل است:

۱- مدیریت تحول سازمانی در کسب و کار‌

۲- مدیریت تغییر در کسب و کار‌ها

۳- مدیریت بحران و تصمیم گیری در کسب و کارها

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۴/۲۵