اولویت‌های تحقیقاتی شرکت ملی نفت ایران(فرصت مطالعاتی)

اولویت‌ها و محورهای مورد نیاز صنعت نفت به منظور اجرای دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی,از سوی مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران به شرح ذیل اعلام گردید.

اولویت‌ها و محورهای مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران(فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی)

واحد پذیرنده

محورها و موضوعات مورد نیاز

ردیف

شرکت پایانه‌های نفتی ایران

مدیریت پسماند (رسوب‌زدایی و بازیافت پسماندهای جامد آلوده به مواد نفتی)

۱

شرکت پایانه‌های نفتی ایران

مدیریت پسماند (ارائه روش‌های نوین جهت جلوگیری از تشکیل رسوبات نفتی)

 

 

۲

شرکت پایانه‌های نفتی ایران

استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و سازگار با محیط زیست به منظور تولید انرژی الکتریسیته

۳

شرکت پایانه‌های نفتی ایران

بکارگیری روش‌های نوین بازرسی فنی در تجهیزات و خطوط لوله

 

۴

شرکت پایانه‌های نفتی ایران

مقاوم‌سازی تاسیسات و سازه‌های دریایی و خشکی

۵

 

شرکت پایانه‌های نفتی ایران

ارزیابی و تحلیل شکاف تکنولوژی در تجهیزات شرکت پایانه‌های نفتی ایران شامل مخازن، خطوط لوله، اسکله و …

۶

شرکت پایانه‌های نفتی ایران توسعه یک مدل تقاضای انرژی مفید با استفاده از مدل برنامه‌ریزی بلندمدت جایگزین LEAP و با در نظر گرفتن شکست فعالیت‌های مدیریت‌های حمل و نقل، ساختمان، مسکن و صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و برآورد چشم‌انداز میان مدت تقاضا و پتانسیل‌های صرفه جویی انرژی در سناریوهای مختلف  

۷

شرکت پایانه‌های نفتی ایران برآورد میزان اثربخشی اجرایی شدن استانداردهای اجباری صرفه‌جویی انرژی (MEPS) موجود و در دست تدوین در آینده تقاضای انرژی کشور و انتشار گازهای گلخانه‌ای به تفکیک مدیریت‌های حمل و نقل، ساختمان، مسکن و صنعت ۸
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

بررسی ساز و کارهای جاری سازی روش‌های مبتنی بر بازار (MBI) در حوزه فعالیت‌های بهینه‌سازی انرژی با استفاده از روش‌های مدلسازی اقتصادی (نظیر مدل‌های تعادل عمومی) ۹
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

بررسی فنی و اقتصادی توسعه سیستم‌های سرمایش خورشیدی حرارتی در کشور ۱۰
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

بررسی و ارائه مدل‌های هدف‌گذاری شاخص‌های بخش بهره‌وری انرژی با توجه به تجربیات کشورهای پیشرو و در حال توسعه با در نظر گرفتن شکست فعالیت‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ۱۱
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

مطالعه نظام ارزیابی، قیمت‌گذاری صرفه‌جویی انرژی و صدور گواهینامه صرفه‌جویی انرژی با مکانیزم بورس انرژی در کشورهای منتخب اروپایی و ارائه پیشنهاد اصلاحی برای مکانیزم بازار بهینه‌سازی انرژی ایران ۱۲
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

مطالعه و تحلیل روش‌های تامین مالی طرح‌های صرفه‌جویی انرژی در کشورهای آسیای میانه/اتحادیه اروپا و امکان‌سنجی بکارگیری آن‌ها در کشور ۱۳
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

شاخص‌های فنی معیار در ترازنامه انرژی کشورهای منتخب (اروپایی و …) و مقایسه تطبیقی با ایران ۱۴
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

آینده‌پژوهی انرژی‌های تجدیدپذیر و تدوین سهم بهینه انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی اولیه کشور ۱۵
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

آینده نگاری فناوری‌های PVT (فتولتائیک و حرارت) و توسعه نقشه راه مربوطه برای کشور ۱۶
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

مطالعه ساز و کارهای حمایتی،‌ قانونی، تشویقی، تنبیهی و …. کشورهای مختلف در حمایت از افزایش سهم کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر و ارائه راهکارهای مناسب جهت پیاده سازی در کشور ۱۷
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

تدوین مدل درختی عرضه و تقاضای انرژی در بخش صنعت و کشاورزی کشور تا سطوح مصرف کننده نهایی ۱۸
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

مطالعه و تهیه شیوه نامه‌های اجرایی لازم برای ایجاد صندوق گردشی تامین/حمایت مالی جهت اجرای پروژه های بهینه‌سازی انرژی در کشور ۱۹
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

تدوین و توسعه نرم‌افزار بومی پایگاه اطلاعات و آمار برای مصارف انرژی با قابلیت تجزیه و تحلیل شاخص‌های انرژی در بخش صنعت ۲۰
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

مطالعه و تهیه شیوه نامه‌های اجرایی لازم برای ایجاد صندوق گردشی تامین/حمایت مالی جهت اجرای پروژه های بهینه‌سازی انرژی در کشور ۲۱
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

تدوین و توسعه نرم‌افزار بومی پایگاه اطلاعات و آمار برای مصارف انرژی با قابلیت تجزیه و تحلیل شاخص‌های انرژی در بخش صنعت ۲۲
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

کمی‌سازی میزان کاهش هزنیه‌های اجتماعی از طریق طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و تدوین دستورالعمل مربوطه ۲۳
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

شناسایی و به‌روزآوری درخت اولویت‌های فناوری‌های انرژی کارآمد در بخش‌های مختلف به همراه تدوین شاخص‌های مربوطه ۲۴
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

تعیین شاخص‌های کلیدی و وزن‌دهی آن‌ها برای اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی (نظیر طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) به کمک معیارهایی همچون ارزش کسب شده، ارزیابی و مدیریت ریسک، میزان سرمایه جذب شده و … ۲۵
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

توسعه نظام نوآوری فناورانه (TIS) و تدوین نقشه راه توسعه فناوری پمپ حرارتی گازسوز (GHP) در کشور ۲۶
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

توسعه نظام نوآوری فناورانه و تدوین نقشه راه توسعه فناوری میکروتوربین گازی (MGT) در کشور ۲۷
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 

آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای اصلاحی برای افزایش کارایی شورای عالی انرژی کشور/ آیین‌نامه‌ها، ساختار و … ۲۸
شرکت نفت خزر خطوط لوله دریایی در آب‌های عمیق از تحلیل تا نصب ۲۹
شرکت نفت مناطق مرکزی بررسی تولید آب با شوری کمتر از حالت نرمال (۳۰۰۰۰ قدم نسبت به حدود ۲۰۰۰۰۰ قدم مورد انتظار) در چاه ۱۳ میدان تنگ بیجار ۳۰
شرکت نفت مناطق مرکزی بررسی علل تولید با نسبت گاز تولیدی بالا در میادین سروستان و سعادت آباد و شرایط واقعی فشار و سطوح تماس و ارائه راهکار ۳۱
شرکت نفت مناطق مرکزی بررسی و مطالعه هیدرودینامیک میادین پارسیان ۳۲
شرکت نفت مناطق مرکزی کاربرد ابزار Micro-CT در آنالیز مغزه ۳۳
شرکت نفت مناطق مرکزی فرآیندهای نوین نمکزدایی از آب‌های سازندی با رویکرد اقتصادی جهت استفاده در مناطق خشک و بیایانی ۳۴
شرکت نفت مناطق مرکزی کاهش اثرات گازهای گلخانه‌ای تولیدی با در نظر گرفتن اکوسیستم منطقه‌ای با رویکرد اقتصادی ۳۵
شرکت نفت مناطق مرکزی توسعه مدل‌های ترمودینامیکی جهت پیش‌بینی رفتار فازی سیالات تولیدی به صورت مطالعه موردی در هر یک از میادین نفتی و گازی ۳۶
شرکت نفت مناطق مرکزی مدیریت دانش و بهترین نحوه پیاده‌سازی مرحله‌ای آن در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ۳۷
مدیریت اکتشاف

 

تخمین فشار منفذی سازند با استفاده از داده‌های سایزمیک ۳۸
مدیریت اکتشاف

 

توسعه فرآیند تخمین فشار منفذی و تعیین پنجره ایمن وزن گل مبتنی بر مدلسازی یک بعدی ژئومکانیک جهت کاهش ریسک حفاری اکتشافی ۳۹
مدیریت اکتشاف

 

مدیریت و پردازش و یکپارچه‌سازی داده‌های عملیات حفاری به منظور تجزیه و تحلیل کیفی و کمی عملیات حفاری ضمن توسعه فرآیند بهینه‌سازی حفاری بر اساس داده‌های ژئومکانیکی ۴۰
مدیریت اکتشاف

 

مطالعه رخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و فرآیند‌های دیاژنتیکی نهشته‌های تخریبی میوسن در مکران غربی ۴۱
مدیریت اکتشاف

 

مطالعه و شناسایی سیستم‌های توربیدایتی و تعیین نحوه گسترش این نهشته‌ها در مکران غربی ۴۲
مدیریت اکتشاف

 

شناسایی فرآیندهای دیاژنزی به ویژه دولومیتی شدن، ارائه مدل دیاژنتیکی و روند آن در مخازن کربناته تیرگان و مزدوران در کپه داغ باختری ۴۳
مدیریت اکتشاف

 

مطالعه رخساره‌های ریفی نهشته‌های کربناته کرتاسه زیرین (تیرگان) و بررسی خصوصیت مخزنی و گسترش آن‌ها در کپه داغ باختری در ارتباط با فرآیندهای کششی پوسته خزر ۴۴
مدیریت اکتشاف

 

شناسایی Pore Type در مخازن کربناته به کمک خرده‌های حفاری، لاگ و مغزه و تهیه اطلس سنگ‌های کربناته بر اساس Pore Type ۴۵
مدیریت اکتشاف

 

Upscaling ویژگی‌های مخزنی از روی مغزه و خرده‌های حفاری به روی لاگ به کمک روش هوش مصنوعی ۴۶
مدیریت اکتشاف

 

بکارگیری روش‌های مختلف QI به منظور شناسایی هتروژنیتی سنگ و سیال در مخازن کربناته ناحیه دزفول ۴۷
مدیریت اکتشاف

 

مطالعه و تحلیل شکستگی‌ها در سازندهای مخزنی ناحیه مغان ۴۸
مدیریت اکتشاف

 

تکامل ساختاری و رسوبی ناحیه مغان ۴۹
مدیریت اکتشاف

 

مطالعه تاثیر تکتونیک نمک در هندسه ساختارهای ناحیه شمال بندرعباس ۵۰
مدیریت اکتشاف

 

مطالعه تاثیر تکتونیک عمان در تکامل چین‌خوردگی ناحیه شرق بلندای فارس ۵۱
مدیریت اکتشاف

 

ررسی وضعیت هیدرودینامیک افق دهرم در ساختارهای جنوب فارس و ارتباط آن با برداشت از مخازن دهرم در چاه‌های تولیدی ۵۲
مدیریت اکتشاف

 

مطالعه آنالیز شبکه فضاهای نانو و میکرو به منظور بررسی جریان گاز در لایه‌های شیل گازی ۵۳
مدیریت اکتشاف

 

بررسی تاثیر عوامل مختلف ژئوشیمیایی و سنگ‌شناسی و تعیین رابطه بین این عوامل بر میزان نفت‌دهی شیل‌های نفتی ۵۴
مدیریت اکتشاف

 

تعیین پارامترهای پختگی در نفت شیل های دشت آبادان با استفاده از داده های لرزه ای، پتروفیزیکی و ژئوشیمیایی ۵۵
مدیریت اکتشاف

 

توسعه فناوری طرح‌های پژوهشی در حوزه اکتشاف منابع هیدروکربوری ۵۶
مدیریت اکتشاف

 

تهیه، پردازش و تفسیر اطلاعات زمین‌شناسی نفت با استفاده از داده‌های متنوع و روش‌های مختلف سنجش از دور ۵۷
مدیریت اکتشاف

 

مدیریت ریسک حفاری چاه‌های اکتشافی از طریق مدل‌سازی مکانی داده‌های متنوع و روش‌های مختلف سیستم اطلاعات مکانی ۵۸
مدیریت اکتشاف

 

Low – temperature thermo chronologic techniques (Fission Track Dating) ۵۹
مدیریت اکتشاف

 

Magneto stratigraphy (Concept, Sampling and Analysis) ۶۰
مدیریت اکتشاف

 

Numerical Modeling (Concepts and Software) ۶۱
مدیریت اکتشاف

 

روش‌های ارزیابی عملکرد موثر سنگ پوش در مخازن ساختمانی و چینه‌ای ۶۲
مدیریت اکتشاف

 

استفاده از هوش مصنوعی در ایجاد ارتباط بین خصوصیات مخزنی نمونه‌های بدست آمده از حفاری چاه و نشانگرهای لرزه‌ای ۶۳
مدیریت اکتشاف

 

روش‌های شناسایی گسترش و توسعه شکستگی‌ها در طبقات کربناته با تغییرات جانبی شدید ۶۴
مدیریت اکتشاف

 

تخمین فشار منفذی و تعیین پنجره ایمن وزن گل ۶۵
مدیریت اکتشاف

 

تعیین Pore type با استفاده از خرده‌های حفاری و نمودارهای پتروفیزیکی ۶۶
مدیریت اکتشاف

 

فناوری‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی‌های برداشت‌های لرزه‌ای Target Based Designing ۶۷
مدیریت اکتشاف

 

فناوری برداشت چندمولفه‌ای Multi Component Acquisition ۶۸
مدیریت اکتشاف

 

فناوری‌های نوین مهاجرت و مهاجرت ناهمسانگرد زمانی و عمقی RTM، APSTM/APSDM، Anisotropy Time/Depth ۶۹
مدیریت اکتشاف

 

فناوری تضعیف چندگانه‌ها DE multiples ۷۰
مدیریت اکتشاف

 

فناوری‌های مدلسازی سرعت و تبدیل زمان به عمق T/D Conversion ۷۱
مدیریت اکتشاف

 

وارونسازی ترکیبی داده‌های پتانسیل با داده‌های الکترومغناطیس و/یا لرزه‌ای ۷۲
مدیریت اکتشاف

 

فناوری‌های شناسایی شیل‌های نفتی و گازی ۷۳
مدیریت اکتشاف

 

پیش‌بینی میزان ترکیبات غیرهیدروکربنی (CO2 ،H2S و N2) افق‌های مخزنی در اهداف اکتشافی با بررسی میزان پختگی سنگ منشأ و شرایط مخزنی ۷۴
مدیریت اکتشاف

 

تعیین پارامترهای کینتیک سنگ‌های منشأ احتمالی حوضه‌های رسوبی ایران ۷۵
مدیریت اکتشاف

 

تأثیر رشد نمک در مدلسازی سیستم هیدروکربنی ۷۶
مدیریت اکتشاف

 

مدلسازی سیستم هیدروکربنی در زاگرس مرتفع ۷۷
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس HSE ۷۸
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس آمایش سرزمین ۷۹
شرکت ملی حفاری تجهیزات و تکنولوژی مکانیکی دستگاه‌های حفاری و خدمات فنی تخصصی مربوطه ۸۰
شرکت ملی حفاری تجهیزات و تکنولوژی برقی دستگاه‌های حفاری و خدمات فنی تخصصی مربوطه ۸۱
شرکت ملی حفاری حوزه متالورژیکی تجهیزات و تکنولوژی مکانیکی دستگاه‌های حفاری و خدمات فنی تخصصی مربوطه ۸۲
شرکت ملی حفاری تکنولوژی حفاری ۸۳
شرکت ملی حفاری نرم‌افزارهای مهندسی ۸۴
شرکت ملی حفاری مدیریت دانش ۸۵
منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۴/۱۵