فراخوان مقاله ,همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی

تاریخ برگزاری این همایش پاییز ۹۸ می باشد.فرصت ارائه چکیده مقالات ۱۵مردادماه ۹۸

محورهای این همایش:
۱-رسیدگی قضایی
۲-داوری
۳-روش های جایگزین حل و فصل اختلافات

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمایند:

ENDISET.UT.AC.IR

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۲/۲۹