برگزاری بیستمین سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت و گاز

بیستمین سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت و گاز روز یکشنبه ۵ اسفند ماه ۹۷ در دانشکده نفت تهران با موضوع ذیل برگزار خواهد شد.
“Tolling Structure for Project Finance in Petroleum Industry of Iran”

این سخنرانی روز یکشنبه ۵ اسفند ماه ۹۷ -ساعت ۱۲-۱۰ در دانشکده نفت تهران توسط آقای مهندس علی اصغر عرشی(مشاور اسبق معاونت وزیر محترم نفت در امور بین الملل و بازرگانی و مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران)

با موضوع ذیل برگزار خواهد شد:

“Tolling Structure for Project Finance in Petroleum Industry of Iran”

محورهای سخنرانی:

۱) صنعت پالایش نفت خام

۲) صنایع پتروشیمی

۳) صنعت مایع سازی گاز

 

 

 

 

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۷/۱۱/۱۷