هجدهمین سلسله سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت وگاز

هجدهمین سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت و گاز سه شنبه ۶ آذر ماه ۹۷ در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی توسط مرکز تحقیقات دانشکده نفت تهران برگزار گردید.

هجدهمین سخنرانی علمی و کاربردی در صنعت نفت و گاز سه شنبه ۶ آذر ماه ۹۷ در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی توسط مرکز تحقیقات دانشکده نفت تهران برگزار گردید.

این برنامه با همکاری گروه اقتصاد و انجمن علمی – دانشجویی اقتصاد انرژی و محیط زیست دانشگاه علامه با سخنرانی آقای دکتر شهرام رضایی (مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) اجرا گردید.

هدف از برگزاری این سلسله سخنرانی ها ایجاد شبکه ارتباطی بین دانشگاهها و مراکز علمی – پژوهشی با صنعت است.

رفع چالشهای صنعت نفت و گاز تنها با همکاری تنگاتنگ فرهیختگان دانشگاهی و صنعتگران میسر می باشد. لذا این دانشکده در همین راستا و مطابق با راهبرد توسعه تعامل دانشگاه و صنعت اقدام به برگزاری نشست های علمی می نماید.

 

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۷/۰۹/۰۶