نوزدهمین سخنرانی علمی-کاربردی صنعت نفت و گاز

نوزدهمین سخنرانی علمی-کاربردی با عنوان “کاربرد مهندسی هزینه در صنعت نفت و گاز” روز ۲ دی ماه ۹۷ باحضور اساتید،دانشجویان و متخصصان صنعت نفت در دانشکده نفت تهران برگزار گردید.

سخنرانان این نشست تخصصی آقایان : دکتر صادق یزدانی,دکترحمید آلادپوش و مهندس مجید براهیمی بودند.

این نشست در محورهای ذیل ارائه گردید:

۱-استانداردهای مهندسی هزینه

۲-مدیریت هزینه در صنعت نفت و گاز

۳-مدیریت هزینه دعاوی در حوزه نفت و گاز

۴-مفهوم مهندسی هزینه ,مهندسی کسب و کار و دارایی های استراتژیک

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۷/۱۰/۰۲