سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت

محورهای مرتبط:ژئومکانیک نفت
مهلت ارسال مقالات:۳۰ آبانماه جاری
اعلام نتایج داوری:۱۰ آذر ماه جاری

تاریخ برگزاری: ۲و ۳ بهمن ماه جاری

محل برگزاری:مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

برگزار کننده:انجمن ژئو مکانیک نفت ایران، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران،  دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن اروپایی مهندسین و محققین علوم زمین (EAGE)

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۷/۰۴/۲۵