چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی

محورهای مرتبط:نفت و مهندسی مخازن، فرآوری و تولیدات گاز طبیعی
مهلت ارسال مقالات:۱شهریورماه ۹۷
اعلام نتایج داوری:۱۵شهریور ماه ۹۷

تاریخ برگزاری: ۱۸ و ۱۹ مهرماه جاری

محل برگزاری:مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

برگزار کننده:مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۷/۰۴/۲۵