اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک

محورهای مرتبط:مکانیک نفت، گاز و پتروشیمی
مهلت ارسال مقالات: ۱۵مردادماه۹۷
اعلام نتایج داوری : ۳۱مردادماه جاری

تاریخ برگزاری: ۶مهرماه ۹۷

محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی

برگزار کننده:مؤسسه آموزش عالی تاکستان

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۷/۰۴/۲۵