چهاردهمین کنفرانس بین-المللی مدیریت پروژه

مهلت ارسال مقالات ۳۰ آبانماه جاری، داوری مقالات:بهمن ماه ۹۷

این کنفرانس ۵و ۶ اسفند ماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکزهمایشهای بین المللی رازی در تهران برگزار خواهد شد.
برگزار کننده: گروه پژوهشی صنعتی آریانا

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۷/۰۴/۲۵