کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه ی کسب و کار

مهلت ارسال مقالات ۲۶ مهرماه جاری- داوری مقالات:۱۵آبانماه جاری

این کنفرانس ۱۶آذزماه جاری در موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر برگزار خواهد شد.

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۷/۰۴/۲۵