کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران

مهلت ارسال مقالات ۱۰شهریور ماه جاری- اعلام نتایج داوری: ۱۰ روز بعد از ارسال مقاله

این کنفرانس ۲۴ شهریور ماه جاری در دانشگاه محیط زیست کرج برگزار خواهد شد.

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۷/۰۴/۲۴