پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری

مهلت ارسال مقالات ۲۰ مرداد ۹۷- اعلام نتایج داوری یک هفته بعد از ارسال مقاله

این کنفرانس ۲۵ مردادماه جاری در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد مقالات بصورت حضوری در مازندران برگزار می گردد.
برگزار کننده:موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۷/۰۴/۲۴