امکان سنجی و بررسی های فنی و اقتصادی فرآیند DMC جهت تصفیه نفت خام آسیای میانه از مرکاپتان در پایانه نفتی نکا

شاخه علمی:
پروژه پژوهشی انجام‌شده مدیریت
گرایش علمی:
اقتصاد, مهندسی
کارفرما:
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
مجری:
پژوهشگاه صنعت نفت
ناظر:
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
سال خاتمه:
۱۳۹۶
کلیدواژه‌ها:
پایانه نفتی نکا
خلاصه پروژه:
پیوست: