“بررسی فنی و اقتصادی امکان سنجی استفاده از سیستم Electro Flow جهت صرفه جویی در انرژی بهبود شبکه الکتریکی پالایشگاه اصفهان و ارائه برآورد هزینه”

شاخه علمی:
پروژه پژوهشی انجام‌شده مدیریت
گرایش علمی:
اقتصاد, مهندسی
کارفرما:
شرکت پالایش نفت اصفهان
مجری:
شرکت توان تک
ناظر:
شرکت پالایش نفت اصفهان
سال خاتمه:
۱۳۹۶
کلیدواژه‌ها:
برآورد هزینه
خلاصه پروژه:
پیوست: