بررسی فنی و اقتصادی چگونگی جداسازی آمونیاک از sourcewater واحد آب ترش

شاخه علمی:
پروژه پژوهشی انجام‌شده مدیریت
گرایش علمی:
اقتصاد, مهندسی
کارفرما:
شرکت پالایش نفت اصفهان
مجری:
شرکت پژوهش و فناوری اصفهان
ناظر:
شرکت پالایش نفت اصفهان
سال خاتمه:
۱۳۹۶
کلیدواژه‌ها:
آب ترش
خلاصه پروژه:
پیوست: