برنامه جامع و پایدار مدیریت تولید، عرضه و تقاضای فرآورده های نفتی در ایران تا سال ۱۴۰۴

شاخه علمی:
پروژه پژوهشی انجام‌شده مدیریت
گرایش علمی:
مدیریت
کارفرما:
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
مجری:
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
ناظر:
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
سال خاتمه:
۱۵۹۶
کلیدواژه‌ها:
فرآورده های نفتی
خلاصه پروژه:
پیوست: