مقاله علمی ◄ تحولات روابط ایران و عربستان و تاثیر آن بر بازار نفت

عنوان لاتین:
شاخه علمی:
مقاله اقتصاد
گرایش علمی:
اقتصاد
منتشرکننده:
ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز
حمایت‌کننده:
شرکت ملی نفت ایران
مؤلف:
حجت ربیعی پور سلیمی
زبان متن:
مقاله به زبان فارسی
سال تألیف:
۱۳۹۵
کلیدواژه‌ها:
رقابت سیاسی, رقابت امنیتی, تولید نفت, بهای نفت, هژمونی منطقه ای, ایران, عربستان
چکیده:
رقابت سیاسی, رقابت امنیتی, تولید نفت, بهای نفت, هژمونی منطقه ای, ایران, عربستان
پیوست: