مقاله علمی ◄ بررسی اثرات اقتصادی نامطلوب هیدرات در واحدهای تولید گاز

عنوان لاتین:
شاخه علمی:
مقاله اقتصاد
گرایش علمی:
انرژی
منتشرکننده:
بانک جامع اطلاعات پژوهشی صنعت گاز کشور
حمایت‌کننده:
شرکت ملی گاز ایران
مؤلف:
اصغر مولایی, سید علی اصغر خیری جلودار
زبان متن:
مقاله به زبان فارسی
سال تألیف:
۱۳۹۰
کلیدواژه‌ها:
اقتصاد, هیدرات گازی, بازدارنده های شیمیایی 
چکیده:
قطع جریان گاز چه در پایانه های تولید و چه در خطوط انتقال گاز می تواند باعث ایجاد زیانهای شدید اقتصادی برای تولید کننده گردد. به عبارتی هر گونه قطع ناخواسته در جریان گاز با فلر کردن هزاران تن گاز باعث کاهش بهره وری واحدهای تولید می گردد و به همین دلیل لحاظ کردن اقدامات پیشگیرانه از قبیل استفاده کردن از ممانعت کننده هایی مانند متانول و گلایکول و همچنین انجام فرایند گرم کردن واحدهای سرد و یا استفاده کردن از قسمتهایی از ظرفیت تولید گازی واحد به منظور جلوگیری کردن از تشکیل سریع تر هیدرات و در عین حال لحاظ کردن تمامی ملاحظات اقتصادی در این موارد می تواند از بالا رفتن هزینه های تولید جلوگیری نماید برای مثال در حالت استاندارد هر ردیف گازی می تواند تا پانصد تن بر ساعت گاز تولید نمایند و اگر بتوان تنها با کاهش مقداری از گاز تولیدی روند تشکیل هیدرات را کنترل نمود و از قطع جریان گاز جلوگیری کرد که خود میتواند یک پارامتر بسیار تعیین کننده در اقتصادی کردن تولید باشد. در اینجا ما قصد داریم که یک تحلیل اقتصادی بین میزان تزریق ممانعت کننده ها و یا کم کردن نسبی تولید و یا حتی از سرویس خارج کردن موقت واحد گرم کردن آن و یا ادامه به کار واحد انجام دهیم بگونه ای که گروه عملیات بتواند در شرایط خاص اقدامات لازم در واحدهای گازی انجام دهد. 
پیوست: