ارزیابی اثر اقتصادی استخراج و تولید گازهای غیر متعارف (شیل گاز) بر اقتصاد ایران

عنوان لاتین:
شاخه علمی:
پایان‌نامه اقتصاد
گرایش علمی:
انرژی
قالب اجرا:
پایان‌نامه غیرصنعتی
کارفرما:
پدیدآورنده:
نیما شاهینی
استاد راهنما:
تقی ابراهیمی سالاری
استاد مشاور:
محمدحسین مهدوی عادلی, محمدطاهر شادمهری
دانشگاه:
دانشگاه فردوسی
مقطع تحصیلی:
پایان‌نامه کارشناسی ارشد
سال دفاع:
۱۳۹۲
کلیدواژه‌ها:
استخراج, اقتصاد, گاز طبیعی, انرژی, ارزشیابی اقتصادی
چکیده:
یکی از موضوعاتی که به به عنوان عامل تغییر و تحول در مباحث انرژی از سوی صاحب‌نظران مطرح شده است، بحث گاز شیل و روند توسعه آن است. این موضوع از یک سو موضوعی اقتصادی است که تاثیرات عظیمی را بر بازار بین‌المللی تولید و مصرف گاز می‌گذارد و از سوی دیگر به دلیل الزامات تکنیک پیشرفته آن و تمرکز توسعه علمی و اجرایی آن در امریکا به پدیده‌ای عمیقا سیاسی- اقتصادی مبدل شده، که می‌تواند در راهبرد سیاست‌های انرژی امریکا به عنوان یک ابزار برای تاثیرگذاری بر توزیع قدرت بین‌المللی و اعمال فشار بر دیگر کشورها مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق با ارزیابی اقتصادی استخراج و تولید شیل گاز در امریکا با استفاده از نرم افزار کامفار و روشهای ارزش فعلی خالص(NPV)‎ و نرخ بازدهی داخلی (IRR) ‎و همچنین دستیابی به حداقل قیمت اقتصادی این گاز در مقایسه با قیمت گاز طبیعی به بررسی اثر استخراج این گاز بر بازار جهانی و همچنین آینده تجارت گاز ایران در مواجهه با این تحول می‌پردازیم. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که از بعد اقتصادی توسعه گاز شیل امریکا در مقایسه با قیمت گاز طبیعی دارای توجیه اقتصادی بوده و سبب تغییر مقاصد صادراتی LNG‎ ، دشوار شدن ورود ایران به رقابت های بازارLNG‎ و همچنین کاهش قیمت گاز وارداتی به آمریکا می‌شود و از منظر دیگر توسعه گاز شیل سبب کاهش وابستگی به منابع گازی و باعث تهدید امنیت تقاضای گاز ایران می‌گردد.
پیوست: