پروژه‌های پژوهشی

اطلاعات پروژه‌های پژوهشی مرتبط با حوزه غیرفنی صنعت نفت را دریافت نمائید.

در این بخش بستر جامعی از طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی انجام شده و در حال انجام توسط دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و وزارتخانه‌ها که مرتبط با صنعت نفت کشور می‌باشد، ارائه شده است.

اطلاعات دقیق و شفاف حاصل از این پروژه‌ها می‌تواند به عنوان منابع مفید و کاربردی در اختیار علاقه‌مندان، محققان، مجریان و نیز سیاستگذاران این عرصه قرار گیرد.

‍ ‍

برای مشاهده پروژه‌های پژوهشی انجام‌شده و پروژه‌های پژوهشی در حال انجام در حوزه غیرفنی صنعت نفت، بر روی لینک‌های زیر کلیک نمائید:

   مشاهده پروژه‌های پژوهشی انجام‌شده

   مشاهده پروژه‌های پژوهشی درحال انجام

برای ارسال اطلاعات پروژه‌های پژوهشی انجام‌شده و پروژه‌های پژوهشی در حال انجام در حوزه غیرفنی صنعت نفت، بر روی لینک‌های زیر کلیک نمائید:

   ارسال اطلاعات پروژه‌های پژوهشی انجام‌شده

   ارسال اطلاعات پروژه‌های پژوهشی درحال انجام