همکاری با پایگاه

پایگاه دانش غیرفنی صنعت نفت جهت پیش‌برد اهداف خود پذیرای همکاری کلیه اشخاص فعال در این حوزه می‌باشد.

این همکاری‌ها می‌تواند بصورت تعامل و تبادل اطلاعات خود با این پایگاه و یا بصورت فعالیت علمی و تحقیقاتی باشد.

برای معرفی دستاورد علمی خود به دیگران، بر روی لینک زیر کلیک نمائید:

   ارائه دستاورد علمی

برای همکاری با این پایگاه جهت برگزاری دوره‌های حرفه‌ای، بر روی لینک زیر کلیک نمائید:

   برگزاری دوره‌های حرفه‌ای

برای معرفی اولویت‌های پژوهشی سازمان خود در زمینه علوم غیرفنی صنعت نفت از طریق این پایگاه، بر روی لینک زیر کلیک نمائید:

   فرصت‌های پژوهشی

برای معرفی پروژه‌های تحقیقاتی انجام‌شده از طریق این پایگاه، بر روی لینک زیر کلیک نمائید:

   ارسال اطلاعات پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده

برای معرفی پایان‌نامه‌ها دانشجوئی و مقالات تولید شده شما از طریق این پایگاه، بر روی لینک زیر کلیک نمائید:

   ارسال اطلاعات پایان‌نامه‌های دانشجوئی انجام شده

برای همکاری با این پایگاه جهت اجرای پروژه‌های پژوهشی، بر روی لینک زیر کلیک نمائید:

   پیشنهاد اجرای پروژه تحقیقاتی